Nyheter

Sänkta egenavgifter

Nedsättningen av egen-avgifter har ökats till 7,5 procentenheter. Maximalt nedsättningsbelopp har höjts till 15 000 kr.

Moms

Helårsmoms får i de flesta fall lämnas ungefär samtidigt som inkomstdeklarationen. Reglerna om frivillig momsskyldighet vid uthyrning av lokaler har ändrats. Särskild ansökan har slopats i de flesta fall

Kassaregister

Kravet på certifierade kassaregister gäller nu även torg- och marknadshandel.

Välkommen till oss på Ekonomiservice!

Vi är en liten redovisningsbyrå i Skara som vänder oss till små och medelstora företag. Med över 40 års erfarenhet av redovisning, bokföring och företagsekonomi kan vi bli en effektiv resurs för ditt företag.

Det lilla kontoret med den personliga servicen

Vi är inte något stor byrå men erbjuder kvalificerade redovisningstjänster och professionell rådgivning inom ekonomi och skattefrågor. Stora som små företag behöver ekonomiska rådgivare med god kompetens för att bli framgångsrika. Därför satsar vi på nära samarbete, kostnadseffektiva och beprövade arbetsmetoder samt intern kompetensutveckling inom olika verksamhetsområden.

En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice En inblick hos Ekonomiservice